UltraDAP

UltraDAP NP(S) 18-46(7)

Dvousložkové hnojivo s dusíkem a fosforem se vyrábí podobně jako UltraMAP z amoniaku a velmi čisté kyseliny fosforečné. Obsahuje 18% dusíku (N) v amonné formě a 46% fosforu (P2O5) ve formě fosforečnanu amonného. V takové kombinaci jsou tyto složky efektivně přijímány od začátku růstu rostlin. Fosfor přítomný v něm se vyznačuje velmi dobrou dostupností (asi 95% je rozpuštěných ve vodě). UltraDAP dodává i síru ve formě ve vodě rozpustných síranových iontů.

Výhody

  • UltraDAP je hnojivo s rovnoměrnou granulaci, která zaručuje rovnoměrné rozmetání, doporučené na předseťové hnojení všech plodin a travních porostů. Může se smíchat s dusíkatými hnojivy bezprostředně před setím a kdykoliv s draselnou solí a síranem draselným.

Aplikace

  • UltraDAP se doporučuje zvláště pro použití v součinnosti s výsevem osiva kukuřice (startovací hnojení, používá se při setí secím strojem s přímou aplikací umožňující umístění granulí hnojiva asi 5 cm pod seťové lůžko a současně asi 5 cm od řádku).

Specifikace

Balení Big Bag 500
Barva Žádná barva

Plodiny

  • Cukrová řepa

  • Trvalé travní porosty

  • Kukuřice

  • Ozimé obiloviny

  • Brambory

  • Řepka ozimá

  • Jarní obiloviny