UltraKorn

UltraKorn NP(S) 20-20 (35)

Dusíkaté a fosforečné hnojivo se sírou a zinkem. Doporučuje se na předseťové hnojení těch plodin, které vyžadují nejen dusík a fosfor, ale i hodně síry, například kukuřice, řepka a brambory.

Výhody

  • UltraKORN je inovativní produkt s poměrem dusíku (v amonné formě) k fosforu 1: 1. Díky tomu se vytváří synergie těchto prvků, zvyšuje se účinnost absorpce živin a zmírňují se nepříznivé účinky počasí (např. Nízká teplota) na rostliny.

  • Přidání zinku je velmi důležité. Tento prvek se podílí na tvorbě auxinových hormonů zodpovědných za správný růst a vývoj kořenů. Proto by měla být k dispozici od samého počátku vegetačního období. Stimuluje fotosyntézu a absorpci dusíku, což se projeví ve vyšším výnosu. V kukuřici vede k produkci větších a vyzrálejších zrn.

Aplikace

  • UltraKORN se doporučuje zejména na podpetovú aplikaci, tedy na lokalizované hnojení, které umožňuje umístit granule vedle semen. Díky tomu se dosahuje vysoká účinnost hnojení I v chladných obdobích. Produkt může být smíchán s draselnou solí, síranem draselným nebo síranem hořečnatým.

Specifikace

Balení Big Bag 500
Barva Žádná barva

Plodiny

  • Cukrová řepa

  • Trvalé travní porosty

  • Kukuřice

  • Ozimé obiloviny

  • Brambory

  • Řepka ozimá

  • Jarní obiloviny