Ultra Gran

Ultra Gran N 46 granulovaná močovina

UltraGran je granulované hnojivo s obsahem amidového dusíku 46%, což je nejvyšší možná hodnota ze všech pevných dusíkatých hnojiv. Dusík v amidové formě (NH2) v půdě prochází procesem hydrolýzy, který ho transformuje na amonnou formu (NH4). Tato forma je zadržena v půdním sorpčním komplexu a část se provádí (v procesu nitrifikace) k nitrátové formu (NO3). To poskytuje rostlinám stálý a rovnoměrný přístup k této živině během vegetačního období.

Výhody

  • UltraGran je rovnoměrný, stabilní a odolný granulát, vhodný pro přepravu a skladování, který zajišťuje rovnoměrnou aplikaci s širokým rozsahem šířky rozmetání (až 36 metrů). Je kompatibilní se všemi typy rozmetadel a je ideální pro přesné zemědělství. Lze jej použít samostatně pro aplikaci do půdy, povrchové hnojení nebo pro aplikaci na list. Může se snadno smíchat s fosforečnanem amonným a / nebo s draselnými hnojivy. Je to nejběžnější forma dusíkatých hnojiv, která se dnes používá na světě.

Specifikace

Balení Big Bag 500
Barva Žádná barva

Složení


Plodiny

  • Cukrová řepa

  • Ozimé obiloviny

  • Brambory

  • Řepka ozimá

  • Jarní obiloviny