Ultra10

Ultra10 NPK (S) 10-26-26

Třísložkové hnojivo s velmi vysokou celkovou koncentrací dusíku, fosforu a draslíku. Obsahuje celkem 62% těchto prvků, včetně 10% amoniakálního dusíku. Ultra 10 také obsahuje síru ve formě síranu (4% SO3).

Výhody

  • Ultra 10 má velmi dobré fyzikálně-chemické vlastnosti, což umožňuje jeho široké a univerzální použití. Doporučuje se na předseťové hnojení všech druhů rostlin, zejména těch, které se pěstují na půdách kde je fosfor nižší než draslík. Velmi dobré výsledky se dosáhnou, pokud se použije na počáteční hnojení kukuřice (přihnojování pod patu).

Aplikace

  • Ultra 10 má velmi dobré fyzikálně-chemické vlastnosti, což umožňuje jeho široké a univerzální použití. Doporučuje se na předseťové hnojení všech druhů rostlin, zejména těch, které se pěstují na půdách kde je fosfor nižší než draslík. Velmi dobré výsledky se dosáhnou, pokud se použije na počáteční hnojení kukuřice (přihnojování pod patu).

Specifikace

Balení Big Bag 500
Barva Žádná barva

Plodiny

  • Cukrová řepa

  • Trvalé travní porosty

  • Kukuřice

  • Ozimé obiloviny

  • Brambory

  • Řepka ozimá

  • Jarní obiloviny