Ultra8

Ultra8 NPK (S) 8-20-30 (5)

Vícesložkové granulované hnojivo vyrobené z fosforečnanů, monoamonného a diamonného, ​​velmi vysoké čistoty a z draselné soli. Zahrnuje také síru ve formě síranu (5% SO3).

Výhody

  • Všechny složky Ultra 8 jsou velmi dobře rozpustné ve vodě a jsou snadno dostupné pro rostliny. Amonný dusík z tohoto hnojiva je stejně jako jiné živiny silně sorbovaný, a proto je zadržován půdou. Přijímání této formy dusíku zvyšuje absorpci fosforu, což významně zlepšuje nutriční stav plodin.

  • Díky dokonalému složení složek, velmi dobrým chemickým vlastnostem a vysoké kvalitě granulí je Ultra 8 jedním z nejvyhledávanějších a nejefektivnějších hnojiv na našem trhu.

Aplikace

  • Podíl N, P a K zařazuje toto hnojivo do skupiny předseťových hnojiv, zejména pro ozimy, ale jeho použití pro jarní plodiny také poskytuje velmi dobré výsledky. Je také možná povrchová aplikace. Ultra 8 výrazně zlepšuje zakořenění rostlin, umožňuje jejich správný vývoj a zvyšuje mrazuvzdornost a odolnost proti suchu. Díky tomu dosahujeme dobré kvetení, rovnoměrné zrání, vynikající kvalitu a vysoký výnos.

Specifikace

Balení Big Bag 500
Barva Žádná barva

Plodiny

  • Cukrová řepa

  • Trvalé travní porosty

  • Kukuřice

  • Ozimé obiloviny

  • Brambory

  • Řepka ozimá

  • Jarní obiloviny