Ultra15

Ultra15 NPK (S) 15-15-15 (27)

NPK hnojivo s vyváženým podílem živin. Je určen k aplikaci před setím i na povrch, bez nutnosti zapravení do půdy. Dusík ve formě amonné, fosfor, draslík a síra (ve formě síranů) obsažené v tomto hnojivu jsou vysoce rozpustné ve vodě. Ultra 15 je vynikajícím zdrojem prvků pro rostliny.

Výhody

  • Díky obsahu velkého množství snadno dostupné síry (27,5% SO3) se toto hnojivo doporučuje pro rostliny se zvýšenými požadavky na tuto složku (olejniny, kukuřice a brambory).

Aplikace

  • V některých nepříznivých klimatických podmínkách může aplikace celé dávky P a K určené pro hnojení ozimů před výsevem vést ke ztrátě fosforu nebo draslíku v důsledku vyplavení do hlubších vrstev, a to zejména na lehkých a okyselených půdách nebo půdách s malým sorpčním komplexem. Na jaře má startovací efekt – účinným uvolňováním složek obsažených v granulích povzbuzuje růst rostlin, regeneruje je po zimě a stimuluje tvorbu kořenového systému, což zajišťuje efektivní absorpci dusíku a použití půdní vody po zimě. Kromě toho přenesení části hnojení fosforem a draslíkem z podzimu na jaro umožňuje zemědělci hospodárněji spravovat finance a čelit negativním dopadům při vynechání hnojení na podzim.

Specifikace

Balení Big Bag 500
Barva Žádná barva

Plodiny

  • Cukrová řepa

  • Trvalé travní porosty

  • Kukuřice

  • Ozimé obiloviny

  • Brambory

  • Řepka ozimá

  • Jarní obiloviny