UltraKali

UltraKali K(S Mg) 41 (15 6,5)

UltraKali je hnojivo s velmi vysokou koncentrací živin uzavřených v jedné granuli: draslík, hořčík, síra a sodík. Byl vyroben z kombinace draselné soli se síranem hořečnatým a sodným. Tyto složky byly použity v poměrech, které umožňují vyvážené uspokojení výživových potřeb nejnáročnějších rostlin během vegetačního období.

Výhody

 • Hnojivo se doporučuje k aplikaci před setím po sklizni předplodiny. Je také možná aplikace na povrch v technologii rozdělených dávek, na půdy s malým sorpčním komplexem. Doporučuje se k použití na plodinách odolných vůči chloridem.

Aplikace

 • Všechny složky hnojiva jsou zcela rozpustné ve vodě, takže jsou rychle a snadno absorbovány rostlinami. UltraKali chrání plodiny před účinky půdního sucha, umožňuje jim racionálně zacházet s vodou, zvyšuje mrazuvzdornost a zvyšuje účinnost absorpce dusíku. To má pozitivní vliv na množství výnosu a jeho kvalitu.

 • Kulatý granulát UltraKali je mezi draselnými hnojivy jedinečný. Vyznačuje se vysokou tvrdostí, je stabilní a odolný při přepravě, skladování a rozmetání. Díky tomu je hnojivo vhodné pro všechny typy rozmetadel, je ideální pro precizní hospodaření, umožňuje rovnoměrné rozmetání v širokém rozmezí pracovních šířek.

 • Jedinečný je i obsah sodíku ve formě síranu. Obvykle je tento prvek v hnojivech přítomen ve formě chloridu (kamenné soli), který nebezpečně zvyšuje slanost půdy.

Specifikace

Balení Big Bag 500
Barva Žádná barva

Plodiny

 • Cukrová řepa

 • Trvalé travní porosty

 • Kukuřice

 • Ozimé obiloviny

 • Brambory

 • Řepka ozimá

 • Jarní obiloviny