Ultra S

Ultra S NS 21-24 Síran amonný

Ultra S je granulované dusíkato-sírové hnojivo, které obsahuje 21% dusíku (N) ve formě amonné (NH4) a až 24% síry (S) ve formě síranu. Složky obsažené v tomto hnojivu jsou velmi dobře rozpustné ve vodě a jsou okamžitě dostupné rostlinám.

Výhody

  • Amonný iont NH4 obsažený v hnojivu Ultra S může být rostlinami přímo absorbován, což je nezbytné pro správný vývoj kořenového systému a například pro lepší regeneraci rostlin po zimě, kdy se začíná vegetace. Dále je dusík v této formě zadržován v půdě sorpčním komplexem, který zabraňuje odplavení tohoto důležitého prvku. V procesu nitrifikace se amonný dusík přeměňuje na dusičnanovou formu (NO₃), která ho poskytuje rostlinám v pozdějším vegetačním období.

  • Ultra S je také vynikajícím zdrojem síry, která podporuje a řídí mnohé ze základních funkcí rostlin, včetně syntézy bílkovin, zajišťujících vysokou kvalitu a vysoké výnosy.

  • Speciální vlastností Ultra S jsou rovnoměrné, stabilní a odolné granule, které umožňují rovnoměrnou a přesnou aplikaci v širokém rozmezí šířky rozmetání. Produkt je možné smíchat bezprostředně před použitím s jinými dusíkatými, fosforečnými a draselnými hnojivy.

Aplikace

  • Ultra S je možné použít před setím, i na povrch pro všechny plodiny. Tak i na povrch pro všechny plodiny. Obzvláště se doporučuje pro plodiny, které vyžadují dobrý přísun síry, například řepka, obiloviny, kukuřice a zelenina.

Specifikace

Balení Big Bag 500
Barva Žádná barva

Složení


Plodiny

  • Cukrová řepa

  • Ozimé obiloviny

  • Brambory

  • Řepka ozimá

  • Jarní obiloviny