Ultra Močovina

Ultra Močovina N 46 prilovaná močovina

Mezi dusíkatými hnojivy se močovina vyznačuje nejvyšším obsahem živin (N). Obsahuje 46% dusíku v amidové formě (NH2). V půdních podmínkách se tato forma změní na amonnou (NH4) formu, která se v průběhu dalších transformací může změnit na formu dusičnanu (NO3). Intenzita procesu přeměny močoviny závisí hlavně na teplotě, vlhkosti, pH půdy a mikrobiologické aktivity.

Výhody

  • Aplikace na list, to znamená postřik vodným roztokem, je také velmi zajímavá. Díky amidové formě dusíku se vyznačuje mnohem nižším rizikem popálení rostlin než jiná dusíkatá hnojiva. Koncentrace hnojiva v kapalině se však musí přizpůsobit druhu a růstové fázi rostliny. Aplikace na list spolu se síranem hořečnatým zvyšuje bezpečnost aplikace a únosnost prvků obsažených v pracovní kapalině.

Aplikace

  • Ultra Urea je univerzální hnojivo, které se dá použít jako před setím, tak i na povrch pro všechny plodiny. Ultra močovina způsobuje 2-4 krát menší slanost půdy než jiné formy dusíku a snižuje akumulaci dusičnanů v rostlinách.

Specifikace

Balení Big Bag 500
Barva Žádná barva

Složení


Plodiny

  • Ozimé obiloviny

  • Brambory

  • Řepka ozimá

  • Jarní obiloviny