Green Label — váš klíč ke zdravé půdě

Vyvinuli jsme vlastní značku Green Label, která potvrzuje ekologickou bezpečnost výrobků PhosAgro.


Obsah kadmia v našich hnojivech je nižší než 5 mg/kg P2O5 (dokonce nižší než francouzská agentura ANSES doporučuje — 20 mg/kg P2O5), což není pro půdu kontaminující a zajišťuje zdravou sklizeň a potravinářské výrobky.

Těžké kovy, jako je kadmium, jsou obzvláště nebezpečné pro člověka

Vzhledem k použití hnojiv obsahujících vysokou úroveň kadmia se tento toxický prvek hromadí v půdách a přenáší se z půdy na lidi prostřednictvím potravinového řetězce. Kadmium je obzvláště nebezpečné pro lidské zdraví.


Těžké kovy, jako je kadmium, jsou zaváděné do lidského těla prostřednictvím potravin, které obsahují rostlinné složky pěstované pomocí hnojiv s vysokým obsahem nebezpečných nečistot.


Vysoké hladiny těžkých kovů v lidském těle může vést k vážným nedostatkům imunitního systému a může také způsobit rakovinu.


Nepříznivé účinky kadmia a jiných těžkých kovů jsou potvrzeny řadou studií

Francouzská agentura pro potraviny, životní prostředí a bezpečnost při práci (ANSES)

Odborný závěr týkající se expozice kadmiu,

Francie, 2019

Francouzská agentura pro potraviny, životní prostředí a bezpečnost při práci (ANSES) doporučuje stanovit limit pro obsah kadmia v hnojivech na 20 mg/kg P2O5. To je důležité pro snížení míry akumulace v půdě a další pronikání plodin a následné ukládaní v plodinách i potravinářských výrobcích.

Wageningen Univeristy & Research

Výzkum vlivu hladin kadmia v hnojivech na akumulaci Cd v půdě a jeho využívání potravinářskými plodinami

Wageningen, 2018

Dlouhodobé (100leté) výpočty pro EU-25 ukazují, že obsah Cd v hnojivech P má vliv jak na úroveň půdy, tak na plodiny. Akumulace Cd v půdě pokračuje, pokud obsah Cd v hnojivech P překročí 20 mg/kg P2O5.

Nařízení EU o obsahu kontaminantů v minerálních hnojivech

48

Cd

112.41

2022
< 60 mg/kg P2O5
2026
< 40 mg/kg P2O5

Aby se zabránilo znečištění evropské půdy a dalším nepříznivým účinkům kadmia, zavedla Evropská unie omezení pro hnojiva na bázi fosfátů obsahující vysoké množství těžkých kovů. Omezení vstoupí v platnost do roku 2022.

V této fázi budou zakázány výrobky obsahující více než 60 mg kadmia /kg P2O5 a tento limit bude v budoucnu snížen.

Dnes téměř 40 % hnojiv dodávaných do Evropy obsahuje kadmium v množstvích, která jsou stejná nebo vyšší než tento limit.

S cílem informovat spotřebitele EU vypracovala pravidla pro dobrovolné označování bezpečných hnojiv s obsahem kadmia nižším než 20 mg/kg P2O5. Kromě toho mohou společnosti používat své vlastní štítky. PhosAgro již toto právo uplatnilo a naše zelená značka již byla schválena Evropskou komisí.

Ekoznačka společnosti PhosAgro pro minerální hnojiva byla vyvinuta v rámci EU a pokročila v rozhodnutích o omezení hnojiv s vyšším obsahem těžkých kovů. Green Label zaručuje vysokou kvalitu vybraného výrobku a obsahuje méně než 5 mg kadmia na kg P2O5.

Ekoznačka společnosti PhosAgro pro minerální hnojiva byla vyvinuta v rámci EU a pokročila v rozhodnutích o omezení hnojiv s vyšším obsahem těžkých kovů. Green Label zaručuje vysokou kvalitu vybraného výrobku a obsahuje méně než 5 mg kadmia na kg P2O5.

Chceme vám pomoci identifikovat nejzelenější produkt, který pomáhá chránit půdu a poskytovat vysoce kvalitní sklizeň pro další zpracování na potravinářské výrobky. Green Label vám pomůže: od hnojiv až po konečné výrobky, naše ekoznačka okamžitě označí vysoce kvalitní výrobky.